Category Archives: Kolon kanseri tedavisi

Kolon kanserinde risk faktörleri

kolon-kanseri-tedavisi-belirtileri-ameliyati-ankara (10)

Bazı kişiler, diğerlerine oranla barsak kanseri geliştirmek yönünde daha fazla risk taşırlar. Kolorektal kanser gelişiminde rol oynadığı düşünülen çok sayıda risk faktörü tanımlanmıştır.

Kolon Kanseri Neden Olur?

kolon-kanseri-tedavisi-belirtileri-ameliyati-ankara (11)

Kanserin neden olduğunu veya neden bazı kişilerde olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Fakat, etken olduğunu bildiğimiz unsurlar mevcut. Bunlardan en yaygın olanı herediter (kalıtsal) tipte kanserlerdir. Bu durum kolon kanserleri için de geçerlidir.

Kalın barsak kanserinden nasıl korunuruz?

kolon-kanseri-tedavisi-belirtileri-ameliyati-ankara (1)

Kalın barsak kanserlerinden korunmanın birinci koşulu tarama uyulmasıdır. Bizim tarama önerilerimiz doğrultusunda kişilerin 50 yaştan itibaren periyodik kolonoskopi yaptırmasıdır. Tabi, farklı ülkelerde tarama programları daha farklıdır. Bunun tarama programlarının kesinlikle kolerektal kanserlere yakalanma oranını azalttığı tespit edilmiştir.

Kolorektal polip ve kanserler

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (7)

Aslında tüm bireylerin doğumdan itibaren hayat boyu tüm kanser türleri için taranması teorik olarak idealdir, zira kavramlar bölümünde tanımlandığı üzere, kanserin her zaman küçük bir odakta başladığı ve ancak uzun süre fark edilmeden çoğalıp saldırgan mutant hücre tipleri geliştirdiğinde tehlikeli olabildiği gerçeği dikkate alınmalıdır.

Kolon ve rektum kanserinin yaygınlığı

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (9)

Tüm kanserlerin yaklaşık %15’ini oluşturan kalın barsağın kötü huylu sık raslanan bir hastalığını tanımlayan barsak kanserleri (kolorektal kanserler- KRK), hem erkekler hem de kadınlarda en sık karşılaşılan kanserler arasındadır.

Kolon ve rektum kanseri nedir?

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (10)

Kanser karsinoma, kötü huylu / habis / malign tümör anlamına gelen ve benzer özellikler gösteren pek çok hastalık için yapılan genel bir tanımlamadır. Yaşamın ve vücudun temel birimi olan hücre kanserin başladığı yerdir.