Category Archives: Kolon Kanseri

Kolorektal polip ve kanserler

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (7)

Aslında tüm bireylerin doğumdan itibaren hayat boyu tüm kanser türleri için taranması teorik olarak idealdir, zira kavramlar bölümünde tanımlandığı üzere, kanserin her zaman küçük bir odakta başladığı ve ancak uzun süre fark edilmeden çoğalıp saldırgan mutant hücre tipleri geliştirdiğinde tehlikeli olabildiği gerçeği dikkate alınmalıdır.

Kolon ve rektum kanserinin belirtileri

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (8)

Kolorektal kanser ilişkisi bu tür belirtilerin görüldüğünde olabileceği akılda tutulmalıdır. Ancak kolorektal kanseri dışında bu belirti ve bulgular da başka nedenlerle de ortaya çıkabilir..En sık rastlanan bulgular ve belirtiler kolorektal kanserlerinde şunlardır

Kolon ve rektum kanserinin yaygınlığı

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (9)

Tüm kanserlerin yaklaşık %15’ini oluşturan kalın barsağın kötü huylu sık raslanan bir hastalığını tanımlayan barsak kanserleri (kolorektal kanserler- KRK), hem erkekler hem de kadınlarda en sık karşılaşılan kanserler arasındadır.

Kolon ve rektum kanseri nedir?

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (10)

Kanser karsinoma, kötü huylu / habis / malign tümör anlamına gelen ve benzer özellikler gösteren pek çok hastalık için yapılan genel bir tanımlamadır. Yaşamın ve vücudun temel birimi olan hücre kanserin başladığı yerdir.