Kolon kanseri ve rektum kanseri tedavisi

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (5)

Cerrahi kolorektal kanserlerde primer tedavi yöntemidir. Kemoterapi cerrahi öncesi ve / veya sonrası uygulanabilir ve kanserin yerleştiği / geliştiği yere ve evresine göre de radyoterapi değişmektedir. Bu nedenle bu alanda uzmanlaşmış çok ekipli (multidisipliner) bir yaklaşımı barsak kanseri tedavisi için gereklidir. Farklı tedavi yöntemlerinin aşamalı olarak ya da birlikte kullanılması da bazen gerekebilir.

  • Cerrahi… Tümörün vücuttan uzaklaştırılması cerrahi tedavinin amacıdır. Tedavi yöntemleri arasında en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. Kanserin yayılım yolları olan kan ve lenf yolları göz önünde bulundurularak cerrahi tedavide özellikle yapılacak cerrahi girişimde lenfovasküler rezeksiyonun önemi esas alınmalı, tam bir lenfovasküler rezeksiyon, rezeksiyonda kansersiz hedeflenmelidir. Total mezokolik eksizyon (TMCE) ve rektum tümörlerinde total mezorektal eksizyon (TME) gibi genişletilmiş ameliyat tekniklerinin uzun dönem sonuçlar üzerinde etkili olması için cerrahi ekip tarafından iyi bilinmesi ve uygulanabilmesi, bu çerçevede, en temel unsurlardan biridir. Bu alanda eğitimli ve deneyimli kolorektal cerrahların yine bu nedenle, kalın barsak kanseri ameliyatlarını yapması oldukça gerekli bir durumdur.

Günümüzde uygulanan ve açık cerrahi ile aynı sonuçların elde edildiği, cerrahi tedavi seçenekleri arasında açık cerrahi dışında, ancak açık cerrahiye göre birçok avantajı olan kapalı cerrahi teknik yani laparoskopik, yine robotik cerrahi gibi benzer prensiplere sahip ve benzer sonuçların elde edildiği teknik önem kazanmaktadır. İleri teknolojik yöntemlerden biri olan transanal endoskopik mikrocerrahi yine ekiplerimiz tarafından uygulanan, rektumdaki büyük polip ve erken evre kanserlerin endoskopik yolla çıkartılmasını sağlayan bir yöntemdir.

Bir kısım sağlıklı kolon ve rektum ve çevresindeki lenf bezleri ameliyat sırasında genellikle tümör ile birlikte alınır. Anastomoz, çoğu durumda aradan tümörlü dokular çıkarıldıktan sonra kalan sağlıklı uçlar bir araya getirilebilmekte, ucuca bağlanabilmesi anlamına gelmektedir. Kolostomi işlemi ise bu gerçekleştirilemezse geçici ya da kalıcı biçimde bir yapılmaktadır. Kolonun ucu bu işlemde karın cildi üzerinde açıklık oluşturularak buraya bağlanır. Kolondan çıkan atık maddeler bu açıklığa yerleştirilen değiştirilebilir plastik bir torba ile de toplanır. Kolostomi açıklığı geçici olan kolostomi uygulamalarında barsak uçları yeniden birleştirme ameliyatına hazır hale geldikten sonra ve ameliyat sonrası dönem geçtikten sonra da kapatılır. Kolostomi bazı hastalarda da kalıcı olabilmektedir. Geçici / saptırıcı (temporary / diverting) ileostomi ile ince barsağın karına ağızlaştırılması ve birkaç ay sonra uygunsa kapatılması yine riskli bazı rektum anastomozları iyileşene kadar gerekebilir.

  • Kanser hücrelerinin ilaç kullanılarak tahrip edilmesi anlamına gelmektedir. Hastalık belirtilerinin azaltılması, kanserli dokunun küçültülmesi gibi nedenlerle de kullanılmaktadır. Tümör dışı bölgedeki kanserli hücrelerde de etkili olan kemoterapi yalnızca tümör bölgesinde etkili değildir. Tedavi yöntemleri arasında sistemik olanıdır. Cerrahi tedaviye ek olarak genellikle evre 3 ve 4 kanserlerde kullanılır. Radyoterapi ile birlikte ameliyat öncesi uygulanması rektum tümörlerinde ve çağdaş bir standart olarak rektum tümörü küçültüldükten sonra ameliyat yapılması kabul edilmektedir. Tedavinin yönlendirilmesi bu alanda uzman ve deneyimli bir medikal onkolog tarafından yapılması idealdir.

 

  • Radyasyon Tedavisi (Radyoterapi). Kanser hücrelerinin tahrip edilmesi için yüksek enerjili ışınların kullanılmasıdır. Tedavi yöntemleri arasında bölgesel olanıdır: Etkisi uygulandığı bölge üzerinde görülür. Tümörün küçültülebilmesi için kolorektal kanserlerde genellikle ameliyat öncesi dönemde kullanılır. Kanserli hücrelerin ortadan kaldırılabilmesi için nadiren ameliyat sonrasında da kalmış olabilecek hücreler için de kullanılmaktadır. Hastalık belirtilerinin giderilmesinde de ayrıca Radyoterapi de kullanılabilmektedir. İleri teknoloji radyoterapi cihazlarının mevcudiyeti ve uzman bir radyasyon onkoloğu Bu alanda idealdir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>